Anasayfa
 Ereğli Rehberi
 Üye Firmalar
 Referanslarımız
 Ereğli Linkleri
 ereğli Gerekli Tel. Rehberi
 Ereğli'deki Kurumlar
 İlanlar
 İşyeri & firma Adresleri
 İletişim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzm.Dr.Serdal KANUNCU

Aile Hekimliği Uzmanı

asfureyn@hotmail.com


DEPRESYON

 

    Depresyon günümüzde en önemli halk sağlığı problemlerinden birini oluşturmaktadır. Beyindeki kimyasal bozulmalar (serotonin, adrenalin, endorfin vb..)neticesinde oluşur.İnsanın ruhsal açıdan çökkün, hiçbir şeyden zevk almadığı, mutsuz, çaresiz, umutsuz, isteksiz olup öz bakımında azalmanın olduğu ,uyku bozukluğunun da eşlik edebildiği, sosyal içe dönmelerin  yaşandığı hatta zaman zaman öz kıyım (intihar) düşünce ve-veya eyleminin de beraber seyredebildiği depresyon hastalığı gerek  toplumsal gerekse bireysel açıdan bakıldığında  yaratacağı olumsuzluklar yüzünden önem arz eder.Depresif duygudurum ile Depresyon arasında fark vardır, kimi zaman hepimizin morali bozuk olabilir, mutsuz olabiliriz ama depresyonda değilizdir.Depresyon yaşam kalitesini ciddi anlamda bozan belirtiler topluluğudur ve birtakım kriterleri vardır.Ancak toplumdaki yanlış kanının aksine depresyon  tedavi edilebilir bir hastalıktır.        

 

  Çağımızın hastalıklarından biri olmasının nedeni, insanoğlunun, sanayileşen veya sanayileşmeye çalışan  toplumlarda görülen  ahlaki değer yapılarındaki değişiklikle beraber hızla değişen teknolojiye uyum sağlamadaki güçlük, özellikle yoksulluk, zamana ayak uyduramama, zamanı yetiştirememe veya zamanın hızla aktığını sanarak hiçbir işini halledemediğinden yakınarak çaresizliğe düşme ve sair nedenler sayılabileceği gibi genetik faktörlerin de azımsanmayacak derecede önemli bir rolü vardır.Ailesinde depresyon hastalığı veya başka bir psikiyatrik hastalık bulunan kişilerde depresyon görülme ihtimali toplumun diğer fertlerine göre daha fazla olmakla beraber  özellikle sonbahar olmak üzere mevsimsel geçişlerde hastalığın görülme sıklığındaki artış önem arz eder. Maddi yoksulluk ve manevi yoksunluk  insanların bedensel ve ruhsal tüm fonksiyonlarını etkilediği için depresyon hastalığında da belirleyici faktörler arasındadır ; dolayısı ile tedavide bu faktörler de  düşünülmelidir.Bazı bedensel hastalıklar veya doğum sonrasında da  insanda depresyon görülebilir.Dünyada 500 milyon kişinin üstünde depresyon hastasının olduğu, ülkemizde ise bu oranın % 5-8 arasında olduğu ve özellikle de kadınlarda (ev hanımlarında yüksek oranda) daha fazla gözlendiği, tedavi edilmeyen ya da edilemeyen vakaların % 15’inin intiharla sonuçlandığı bildirilmiştir. Depresyonun çeşitli alt tipleri olmakla beraber bunlardan gülümseyen depresyon adını da verdiğimiz Maskeli Depresyon’da hastalarda depresyon bilinçli olarak algılanmayabilir; bunun yerine hastalar, fiziksel hastalıkları olduğundan yakınırlar ve görünürde neşeli bir savunma maskesi takarlar(gülümseyen depresyon).Depresyonu olan hastalarda yukarıda da bahsedildiği gibi çeşitli belirtiler görülebilir; ilginçtir bunlar arasında çeşitli ağrılar ve sızılar, felaket korkusu, delirme korkusu , başına kötü bir şey gelecekmiş gibi hissetme, yalnızlık korkusu vardır.

 

  Depresyonda  ilaçlar (farmakoterapi) ve  psikoterapi tedavi yöntemidir. Orta ve şiddetli  depresyonda destekleyici tedavi ve psikolojik eğitim ile birlikte ilaç tedavisi uygulanırken hafif durumlarda psikoterapi yeterli olabilir. En önemli durumlardan birisi öz kıyım düşünceleridir, dikkatli yaklaşım gerektirir. Bazı durumlarda hastanın ailesi ile iletişim halinde olmak yararlı olabilir. Depresyon hastalığı kabul edilemez bir durum olmadığı gibi karakter zayıflığı ile de ilgisi bulunmamaktadır. Bu konuda hastaların iyi bilinçlendirilmesi gerekir.Ancak hastalara şu tavsiyelerin de yararı olacaktır ; baş edemeyecekleri işleri üstlenmemeleri, depresyonda olmaları nedeni ile kendilerini suçlamamaları, depresyonun aynı zamanda biyolojik bir hastalık olduğu, olumsuz düşüncelerin bu hastalığın bir parçası olduğu ve zamanla kaybolacağı, dini telkinlerin rahatlama sağlayacağı ancak iyileştirmeyeceği, tatillerin depresyonu artırabileceği …

 

  Son söz olarak demek lazımdır ki; neredeyse % 25-30 sıklıkta gözlenen depresyon hastalığıyla  ilgili belirti ve şikayetleri olan kişilerin  bir hekime başvurmalarında ;  bu belirtilere sahip olan yakınlarımızı da hekime yönlendirmemizde fayda vardır.Saygılarımla…

 

Bu yazı  defa okundu...

 

 

.Meme Kanseri